สร้างขึ้นเพื่อร่วมกันช่วยเหลือ

สร้างบล็อคขึ้นมาใหม่ หลังจากเดิมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD มามากมาย แต่ถูกคนละเมิดสิทธิโดยการคัดลอกไปวางในบล็อคอื่น

ถ้างั้นผมก็จึงจำต้องสร้างบ้านใหม่ เริ่มต้นกันใหม่ครับไม่ว่ากันทำอะไรย่อมได้สิ่งนั้น


First