ลายเส้นบน paperspace ควบคุมได้โดย Psltscale


มีคำถามมาว่า "พี่ ทำไมลายเส้นใน Model กับใน Layout มันไม่เหมือนกัน"
ตอบได้ว่าสเกลของลายเส้นที่ตั้งค่าไว้ใน Model นั้น ไม่ถูกนำมาใช้เพราะใน Layout หรือใน Paper space  มีมาตราส่วนเป็นตัวคุมอยู่ จึงทำให้ในลายเส้น Model กับ Paper space ไม่เท่ากัน

ให้ใช้คำสั่งนี้ครับ PSLTSCALE ( Paper Space LineType Scale ) จำได้ไม่ยาก หรือจะตั้งคำสั่งย่อให้เป็น PSLT ก็ได้ครับ เพราะคิดว่าคงจะต้องใช้กันบ่อยๆเป็นแน่

Command : PSLTSCALE
Enter new value for PSLTSCALE <1>: 0  (ให้ใส่ค่าเป็น 0 ครับ)

แล้วในโหมดของ Paper Space ก็จะไม่เป็นตัวกำหนดคุมลายเส้นครับ

ลืมไปว่าเคยเขียนมาแล้วที่นี่  เรื่องเก่าเล่าใหม่

หรือจะพิมพ์คำสั่ง LINETYPE แล้วคลิ๊กเครื่องหมายถูกออกตามรูป แล้ว Regenปัญหาของ Linetype ใน Model และ Paper ก็หมดไป ทั้งในเวลาที่สั่งพิมพ์ Plot ก็จะไม่ไปใช้ค่า Factor ของ Paper Space ครับ